Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Dienstverlening

Is ‘schoonmaak’ gemarkeerd als vitale sector?

Het werk van onze mensen is een onmisbaar onderdeel van de vitale processen die de samenleving draaiende houden. Goede schoonmaak helpt bij het beperken van de verspreiding van het Corona-virus en is cruciaal voor bijvoorbeeld zorginstellingen, voedselproductie en het openbaar vervoer. Wij zijn trots op het werk van onze medewerkers en ondersteunen hen, zodat zij veilig hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren.

Als ik zelf geen bedrijf in een ‘vitale sector’ ben, komen jullie schoonmakers dan schoonmaken?

Ja. Zo lang binnen uw bedrijf geen besmettingsrisico aanwezig is en onze medewerkers geen ziekteverschijnselen vertonen, wordt er gewerkt.

Als ik besluit om mijn bedrijf te sluiten, of externen niet langer toe te laten, kan ik dan vragen of jullie de gebruikelijke werkzaamheden niet komen uitvoeren?

We begrijpen dat u door de huidige omstandigheden lastige beslissingen moet nemen. Wij willen en kunnen de met u afgesproken werkzaamheden in de meeste gevallen nog steeds uitvoeren en zijn ook onverminderd bereid om de afspraken na te komen. We vertrouwen erop dat voor u hetzelfde geldt. U kunt echter desondanks de beslissing nemen om uw bedrijf te sluiten of om ons niet meer toe te laten. We verzoeken u om ons tijdige kenbaar te maken wanneer wij onze werkzaamheden weer mogen hervatten. Zodra wij een dergelijk bericht hebben ontvangen en wij weer in de gelegenheid worden gesteld onze afspraken na te komen, nemen wij over het hervatten van onze werkzaamheden contact met u op.

Is het mogelijk om extra schoonmaakdiensten (frequentie) aan te vragen? Of om extra werk toe te voegen aan bestaande diensten (langere diensten)?

Ja, natuurlijk kunt u vragen om extra werk. Wij kunnen niet altijd garanderen dat dit lukt: door de combinatie van ziekmeldingen bij onze medewerkers én een grotere vraag, is verantwoord omgaan met de beschikbare capaciteit cruciaal. Wij rekenen op uw begrip, zodat de vitale sectoren kunnen rekenen op onze dienstverlening.

Jullie vaste schoonmaker(s) zijn ziek. Wat nu?

Het aantal ziekmeldingen in Nederland stijgt snel; ook bij ons. Wij sturen actief op het aan het werk houden van onze collega’s in deze vitale sector. Wij zetten een flexpool op van medewerkers die soms op een locatie niet meer terecht kunnen, om deze in te kunnen zetten op andere plekken waar we medewerkers tekort komen. Het kan dus zijn dat u een ander gezicht ziet dan u gewend bent, we doen ons uiterste best om onze bezetting op peil te houden.

Nemen jullie extra veiligheidsmaatregelen bij de werkzaamheden?

Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast informeren we onze medewerkers dagelijks over wat we van hen verwachten, hoe zij veilig kunnen werken en waarmee we hen kunnen helpen met betrekking tot het organiseren van opvang, et cetera. Dit doen we zowel digitaal als met fysieke communicatiemiddelen, in diverse talen, zodat we al onze medewerkers bereiken en zij ook weten bij wie zij terecht kunnen met vragen. Ten slotte hebben we een speciaal telefoonnummer en e-mailadres ingericht, waar medewerkers praktische vragen met betrekking tot hun werkzaamheden kunnen stellen. Denk aan toepassing van schoonmaakproducten en veilige werkwijzen

A44c4deb1da372018cbaecf720d32f4f6ffa4b95