Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Schoonmaaktechniek

Desinfecteren schoonmakers nu standaard tijdens het schoonmaken?

Voor desinfectie gelden specifieke, strenge protocollen. In omgevingen (zoals kantoren) waar normaal gesproken niet wordt gedesinfecteerd, wordt nu ook niet gedesinfecteerd. Reguliere schoonmaak (met microvezeldoeken) verwijdert in de meeste gevallen al meer dan 99,9% van alle bacteriën op oppervlakken. Het toepassen van een oppervlakte desinfectiemiddel (zoals een spray) doodt bacteriën en virussen, maar slechts tot het eerstvolgende besmettingsmoment. Een virus als corona is inactief na 12 uur aanwezigheid op een oppervlak. In een regulier kantoor waarin niet wordt gewerkt na bijvoorbeeld 18.00 uur is dit virus inactief voordat de volgende dag medewerkers weer komen werken. Daarom voeren we liever geen extra desinfectie in en bewaren deze middelen – voor zover nog verkrijgbaar – liever voor toepassing bij onze klanten in de zorgsector.

Nemen jullie extra veiligheidsmaatregelen bij de werkzaamheden?

Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast informeren we onze medewerkers dagelijks over wat we van hen verwachten, hoe zij veilig kunnen werken en waarmee we hen kunnen helpen met betrekking tot het organiseren van opvang, et cetera. Dit doen we zowel digitaal als met fysieke communicatiemiddelen, in diverse talen, zodat we al onze medewerkers bereiken en zij ook weten bij wie zij terecht kunnen met vragen. Ten slotte hebben we een speciaal telefoonnummer en e-mailadres ingericht, waar medewerkers praktische vragen met betrekking tot hun werkzaamheden kunnen stellen. Denk aan toepassing van schoonmaakproducten en veilige werkwijzen.

Hoe moet ik een verdachte of besmette ruimte betreden?

Voordat u of uw werknemers een corona verdachte of besmette ruimte moet betreden vanwege uw werk is het van belang het protocol-werkinstructie (COVID 19) van de organisatie op te vragen en u hieraan te houden. Als dit protocol niet beschikbaar is kan Alpheios u hierin ondersteunen.

Vragen die van belang zijn voor de beoordeling van de risico’s zijn:

1. Is er sprake van een verdachte of een bewezen corona situatie?
2. Is er begeleiding in deze casus vanuit de GGD?
3. Is er een (bedrijfs)protocol beschikbaar?
4. Hoe lang is het geleden dat de corona (verdachte) persoon aanwezig is geweest in de ruimte/het gebouw waar de reiniging/desinfectie moet plaatsvinden?
5. Wat is de (zo gedetailleerd mogelijke) omschrijving van de specifieke situatie?

We gaan de frequentie van schoonmaak op contactvlakken verhogen, waarmee en hoe kan ik dat het beste doen?

Het reinigen van een normale omgeving kan uitstekend worden gedaan met de dagelijkse doeken en moppen in de dagelijkse werkmethode.

Vanwege de situatie rondom corona is er een advies waarbij in een verdachte of besmette situatie het beste met een disposable methode kan worden gewerkt. Deze werkinstructie dient als voorbeeld.

A44c4deb1da372018cbaecf720d32f4f6ffa4b95