Cbc9d2d3b17f5eb9c6eff2e11cec4147c300555e
22-11-2018

Innoveren in november

Met nog één week te gaan in ons onderzoek naar innovatie in de schoonmaakbranche, hier kun je nog meedoen, maken we alvast een tussenbalans op. En zoals we eerder lieten doorschemeren, we staan er niet best op…

Pijnlijke onvoldoende voor de branche

Op de vraag ‘Hoe innovatief vindt u de schoonmaakbranche?’ scoort schoonmakend Nederland op een schaal van 0 tot 10 een uiterst magere 4,82.

Is dat erg?

Dat hangt van het antwoord op de vervolgvraag af: ‘Hoe innovatief vindt u dat de schoonmaakbranche moet zijn?’ Daarover laten de respondenten geen misverstand bestaan, dat zou een 8+ moeten zijn (8,11).

Een opvallend groot verschil. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat vooral diegenen gereageerd hebben voor wie innovatie hoog op de agenda staat. Dus mogelijk verdienen de cijfers nog een bescheiden correctie.

Dan nog is de vraag, wanneer het aantal deelnemers aan de enquête verdubbelt (nu hebben we enkele tientallen reacties), of er dan een heel ander beeld ontstaat.

We wachten die definitieve uitslag nog even af. Wie nog niet heeft gereageerd is ondertussen van harte welkom hier. Dat is ook het adres voor wie de uitslag per mail wil ontvangen.

Volgende week laten weer van ons horen. Dan hebben we ook in kaart hoe zwaarwegend innovatie is vergeleken met andere kwaliteiten op basis waarvan schoonmaakdienstverleners geselecteerd worden.

Meer nieuws

319Cad54d923a92464a1582613c15e3f66d2e1be (1)

Sneak preview

01-06-2021
1 min.
Tilleman 2019 03 28 09020 1 Small

Westerveld gebruikt steeds meer ecologische schoonmaakmiddelen

22-04-2021
< 1 min.
8B50276302081060b43d6fc3efb3f52b68cd8dba (2)

100.000.000 liter schoon drinkwater!

22-03-2021
1 min.