Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Sinds 2012 is Westerveld onder meer verantwoordelijk voor het schoonhouden van de centrale hal, de verpleegafdelingen en de beddenreiniging van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Tot grote tevredenheid van Eric Holm, Facilitair Manager van het gasthuis. "We hebben bewust gekozen voor een middelgroot schoonmaakbedrijf."

Waarom werkt u mee aan de campagne van Westerveld?

Omdat schoonmakers in de zorg meer waardering verdienen. Via deze campagne wil ik ze een compliment geven voor het belangrijke werk dat ze doen. Want belangrijk is het. De gevolgen van een niet goed schoongemaakte operatiekamer bijvoorbeeld, zijn niet te overzien. Daar mogen we best wat meer bij stilstaan.

Om ook onze eigen medewerkers bewust te maken van het belang van goede schoonmaak, organiseerden we afgelopen jaar een Dag van de Schoonmaak. Door onze medewerkers – van verpleegkundigen tot leden van de Raad van Bestuur – een uurtje met de schoonmaak mee te laten lopen, probeerden we meer begrip voor het belangrijke werk van schoonmakers te krijgen. En met succes.

Waarom koos het OLVG voor Westerveld?

Voor de schoonmaak van ons ziekenhuis hebben we bewust gekozen voor een middelgroot schoonmaakbedrijf in plaats van een topvijf-speler. Omdat we van een kleinere organisatie verwachten dat ze meer betrokken zijn. Meer betrokken bij onze organisatie en bij onze zorgverlening. En meer betrokken bij hún medewerkers. Een verwachting die is uitgekomen. We zien die betrokkenheid echt terug bij Westerveld.

Olvg2

Hoe belangrijk is schoonmaak voor het imago van uw ziekenhuis?

Ontzettend belangrijk. We hebben onlangs een groot onderzoek gehouden waaruit blijkt dat consumenten bij hun keuze voor een ziekenhuis veel waarde hechten aan goed eten en een schone omgeving. Een schoon ziekenhuis heeft bij ons mede daarom ook prioriteit.

Welke eisen stelt u aan uw schoonmaker?

Ten eerste dat ze weten wat ze doen. Schoonmaken in de zorg is specialistisch werk. Denk aan de reiniging van een operatiekamer, het desinfecteren van een met MRSA besmette ruimte of werken met cytostatica. Maar ik vind het ook belangrijk dat het schoonmaakbedrijf zijn medewerkers waardeert en in ze investeert. In tijd, geld en aandacht. Want een goed opgeleide schoonmaker die lekker in zijn vel zit, presteert beter. Wat weer bijdraagt aan onze doelstelling voor een schoon ziekenhuis.

Gelukkig zie je in de laatste Schoonmaak-CAO dat ook de schoonmaakbranche inziet dat je medewerkers goed moet belonen. En ook steeds meer opdrachtgevers laten zich bij aanbestedingen steeds minder leiden door de prijs en kiezen meer en meer voor kwaliteit. Waardoor schoonmaakmedewerkers weer de tijd krijgen om hun werk goed te doen.

Westerveld wil zich meer profileren als A-merk. In hoeverre slagen wij daarin?

Ik zie bij Westerveld de liefde voor het vak. Ze staan open voor feedback en hebben de wil om hun dienstverlening continu te verbeteren. Voor een A-merk mag dat nog pro-actiever. Nu is het nog teveel een gezamenlijke inspanning.

Denk aan budgetbewaking. Of onderzoek bijvoorbeeld ook zelf eens wat onze zorgconsumenten nu écht belangrijk vinden aan de schoonmaak, voer dat uit en maak er goede sier mee. Want ook wat betreft dit laatste punt, hebben ze nog een slag te slaan. Westerveld is veel te bescheiden. Schreeuw van de daken hoe goed je bent!

Juist het feit dat Westerveld een kleinere, platte organisatie is, is een kracht die je veel beter moet uitbuiten. Ik ben ervan overtuigd dat veel organisaties op zoek zijn naar een schoonmaakbedrijf als Westerveld.