Westerveld garandeert ouderwets goede, innovatieve schoonmaak. Dat begint bij een gedegen vakopleiding, de juiste begeleiding op de werkvloer en het nakomen van afspraken. De uitgangspunten voor dit beleid zijn vertaald in de vijf garanties:

- 100% opgeleide schoonmakers
- Klanttevredenheid >7+
- Maximaal 6% verloop
- Meest duurzame schoonmaakmiddelen
- Altijd dichtbij

Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en tegelijkertijd zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden en zorg voor het milieu, hebben wij beleid opgesteld rondom Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM). Westerveld streeft naar continue verbetering op deze drie onderdelen. Het KAM- beleid is ondergebracht in een gecertificeerd systeem dat voldoet aan de normen ISO 9001, ISO 14001 en VCA* en tevens voldoet aan de eisen van het OSB-keurmerk en de NEN 4400-1.

Uitgangspunten voor het KAM beleid zijn:

1. Inzetten op kwaliteit, klanttevredenheid en continuïteit door:
- Het actief monitoren van klanttevredenheid en inspelen op verbetermogelijkheden
- Het minimaliseren van opzeggingen op grond van kwaliteit door inzet van bekwame medewerkers, heldere communicatie met de klant, controle van werkzaamheden en pro-actief reageren op vragen en opmerkingen.

2. Voorkomen van (bijna) ongevallen met of zonder persoonlijk letsel, schade, milieuvervuiling en/of andere VGM incidenten.

3. Binnen de te organiseren arbeid zal er in de keuze van werkmethoden en technieken worden gestreefd naar een zo veilig mogelijke werkomgeving. Hierbij staat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en derden centraal.

4. Wij onderkennen en minimaliseren zoveel mogelijk de milieubelasting en milieurisico's van de door Westerveld te verrichten werkzaamheden.

5. Wij zorgen oor transparantie communicatie over milieuzaken, zowel intern als extern.

6. Wij zullen ervoor zorgen dat al onze medewerkers een op kwaliteit, veiligheid en milieuzorg toegespitste opleiding krijgen en wijzen hen steeds op het belang van deze aspecten binnen de organisatie. Door dit voortdurend onder de aandacht te brengen bereikt schoonmaakbedrijf Westerveld een integratie en bewustwording van milieuzorg in haar totale bedrijfsvoering.

7. Wij herzien - waar nodig - tenminste één maal per drie jaar deze beleidsverklaring.

8. Wij beoordelen ons KAM-managementsysteem op effectiviteit en voeren waar nodig verbeteringen door.

9. Wij verwachten zonder meer van al onze medewerkers ondersteuning en medewerking aan bovengenoemd beleid. Wij publiceren deze verklaring op de website.

Deel dit artikel: